Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Dịch vụ Tuyển sinh Tin tức Hỏi đáp Hợp tác QT Văn bản chuyên ngành Liên hệ  
 
 
 
  Đào tạo  
  Văn thư, lưu trữ  
  Tổ chức học tập khảo sát ở nước ngoài  
  Đào tạo thư ký  
  Nghiệp vụ văn thư lưu trữ và văn phòng  
  Kỹ năng xây dựng văn hóa doanh nghiệp  
  Giảng dạy văn hóa công sở  
  Văn hóa công sở  
  Dịch vụ  
  Chỉnh lý tài liệu lưu trữ  
  Cung cấp thiết bị văn phòng  
  Cung cấp phần mềm quản lý tài liệu  
  Thông báo giá  
  Hợp tác quốc tế  

 
Giới thiệu
Trung tâm Chuyển giao công nghệ


1. Chủ trì thực hiện công tác chuyển giao, triển khai về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành.

2. Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực công nghệ thông tin theo phân công của Cục trưởng.

3. Tham gia hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

4. Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về các lĩnh vực: thu thập, xây dựng, tích hợp, xử lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường Quốc gia; phát triển phần mềm, các hệ thống thông tin; xây dựng thư viện điện tử; cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; các hệ thống thông tin khác theo phân công của Cục trưởng.

5. Hỗ trợ, hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tham gia đào tạo, tập huấn chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin tư liệu cho các đơn vị trong ngành Tài nguyên và Môi trường theo phân công của Cục trưởng.

6. Tư vấn xây dựng, giám sát các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan.

7. Thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập, tổ chức, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của Pháp luật.

8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành.

9. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính của Cục.

10. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Cục.

11. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài sản được giao theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công. 
 
 
 
  Trang chủ | Giới thiệu | Đào tạo | Dịch vụ | Tuyển sinh | Tin tức | Hỏi đáp | Hợp tác QT | Văn bản chuyên ngành | Liên hệ  
 
 

TRUNG TÂM TƯ VẤN - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ VÀ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: Số 6/120 Phố Trần Cung - Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: (04)37662125 - Fax: (04)37662125
Lượt truy cập: 182461
Design by: Newwind.JSC